2392061017 6989634532 Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, Τρίλοφος, Θεσσαλονίκη kostas_fysekis@hotmail.com

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Μελέτη – επίβλεψη από μηχανολόγο μηχανικό

Εκσκαφή-επίχωση δικτύου με ιδιόκτητα μηχανήματα

Πλήρης αποκατάσταση του χώρου, μετά την σύνδεση, από εξειδικευμένα συνεργεία

Εγκατάσταση αντλιών λυμάτων και εκσκαφή κατάλληλων δεξαμενών όπου αυτό απαιτείται

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διεκπεραίωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας.